Lokalt liv

Vi drager omsorg for vores nærmiljø

I Klodekær har vi et væsentligt og essentielt pejlemærke for vores dagligdag og hverdag i og omkring butikken. Det er ønsket om at skærpe lysten i mennesker til at drage omsorg for kloden. Med begrebet klode mener vi en meget vidtrækkende fællesbetegnelse for menneskers fysiske og sociale omgivelser med en dyb forståelse  af at alting hænger sammen.

Udgangspunktet og rammen for vores virke er selvfølgelig keramikken. Det er en kærlighed til leret og alle de udfoldelsesmuligheder som indlejrer sig i dette næsten mytiske materiale som er fremkommet af jorden. Det er lysten til at være i nærheden af naturmaterialer og troen på at det betyder noget at vi omgiver og med materialer der stimulerer vores sanser. Vi mener at leret har en symbolsk indvirkning på vores dagligdag på samme måde som maleriet eller fotografiet fortæller og formidler et udtryk og en aktuel tilstand i hverdagen.

Samtidig mener vi også at det bidrager med en helt særlig stemning når man holder en kop i hånden som er skabt af et menneske som lever og bor i ens nærhed. Pludselig hæfter der sig flere fortællinger og forestillinger på koppen og når man tillader sig selv at åbne sig for disse indtryk tror vi på at man samtidig oplever en større grad af nærvær i øjeblikket.

 

Og nærværet er essentielt i forhold til at blive opmærksom på sine omgivelser og til at åbne for lysten til at drage omsorg for det fine og komplekse samspil af både de fysiske og sociale rammer vi hver dag bevæger os i.

 

Det at drage omsorg for sine omgivelser er forbundet med en variation af handlinger. Det er lysten til at hilse venligt på et menneske som man møder på sin vej og det er det lille frø vi såede foran huset som bliver til en blomst en dag og det er den fysiske handling hver eneste gang vi bukker os ned og samler et stykke skrald op fra vejen. Vi tror på at hver eneste omsorgsfulde handling er umådelig vigtig i bevægelsen til at transformere vores klode til et mere nærende og kærligt sted for alt og alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *